By Akustikk as
Børsteveien 4 B
0585 OSLO


By Akustikk as
Rådgivende ingeniørfirma

By Akustikk as er et godkjent firma innen akustikk med sentral godkjenning for ansvarsrett i akustikk,
høyeste klasse, som dekker ansvarsområdene prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse
(PRO/KPR/KUT 123.3).

Vår kundemasse omfatter alle aktører innenfor samferdsel og bygg, og vi utfører akustikk beregninger og lydmålinger avhengig av hva som er nødvendig for å dokumentere lydnivåer, som igjen gir grunnlag for valg av støyreduserende tiltak eller forbedring av de akustiske forholdene.

By Akustikk as har instrumenter og måleutstyr, samt dataprogrammer som gjør oss i stand til løse de oppgavene som inngår i samtlige akustiske og støyfaglige problemstillinger.

Å velge akustisk rådgiver kan kanskje være vanskelig, her er vårt bidrag til å gjøre dette valget enklere:

  • By Akustikk as er godkjent for ansvarsrett i akustikk, tiltaksklasse 3

  • Ved å velge By Akustikk as som rådgiver, vil oppgavene bli utført av høyt kvalifiserte og erfarne konsulenter

  • By Akustikk as er et lite firma, som igjen gjør at våre priser for akustisk rådgivning er konkurranse dyktig