By akustikk as
Børsteveien 4 B
0585 OSLO


By Akustikk as
Rådgivende ingeniørfirma

Referanseprosjekter - samferdsel

Vækerøveien 23 - Oslo
Trafikkstøyvurdering, nye boliger

Startbo Terrasse - Oslo
Trafikkstøyvurdering nye boliger, samt forslag til støyreduserende tiltak

Sandviksveien 128 VILLA PAX - Blommenholm
Støymåling og akustikkvurdering for 2 nye boligblokker

Område ved Fv. 35 - Nedre Eiker kommune
Trafikkstøyvurdering nye boliger, samt forslag til støyreduserende tiltak

Veumveien 39-41, Fredrikstad
Trafikkstøyvurdering, bolig og kontorblokk, samt forslag til støyreduserende tiltak

Vinjetunet, Fredrikstad
Trafikkstøyvurdering

Knut Alvssons vei 1 - Oslo
Støymålinger

Svalbardveien 1A - Oslo
Støymålinger

Guldlisten 55 - Drammen
Beregning av jernbanestøy for nytt boligområde, samt forslag til støyreduserende tiltak

Guldlisten 55 - Drammen
Vurdering av vibrasjoner for nytt boligområde

Olav Kyrres gt. 8 - Oslo
Støymålinger

Øvre Eiker vei 90-92B- Drammen
Trafikkstøyvurdering

Prins Oscars gt.16 - Drammen
Trafikkstøyvurdering

Oslo Lufthavn - Gardermoen
Støyberegninger, støymålinger, samt tiltaksutredning for eksisterende boliger ved Oslo Lufthavn

Arnsenga, nytt bo- og behandlingssenter - Bærum
Trafikkstøyvurdering, samt forslag til støyreduserende tiltak

Byhaven - Drammen
Trafikkstøyvurdering, nye boliger

Støyforskriften
Støyberegninger, støymålinger, tiltaksutredning og anbudsbeskrivelse vedrørende støyreduserende tiltak for boliger langs jernbanen fra Drammen til Stavanger

Haraldrudveien 5 - Oslo
Trafikkstøyberegning og støymåling, samt forslag til støyreduserende tiltak

Gardermoen Hovedflyplass
Måling av flystøy i 2 bolighus

Støymålinger, Østfold og Drammensbanen
Støymålinger før og etter skinnesliping

KIWI Tranby
Trafikkstøyberegning, samt forslag til støyreduserende tiltak

Hannestad Platå - Sarpsborg
Støyberegning, samt forslag til støyreduserende tiltak

Bjerke Panorama - Oslo
Støyvurdering i forbindelse regulerings plan

Melsomvikveien 8 - Stokke
Støyvurdering i forbindelse nytt utbyggingsområde

Skoppum
Støyvurdering i forbindelse reguleringsplan

E6, Skullerud - Oslo
Utendørs og innendørs støyberegning for i alt 20 boliger

Paradis driftsbanegård - Stavanger
Støyvurdering av 4 alternative plasseringer

Spikkestadveien 85 - Røyken kommune
Støyberegning for nye boliger

Ilebrekke planområde - Tønsberg
Støyberegning i forbindelse med nytt boligområde

Gulskogen vest - Drammen
Beregning av jernbanestøy i forbindelse med nytt boligområde

Tilbake