By akustikk as
Børsteveien 4 B
0585 OSLO


By Akustikk as
Rådgivende ingeniørfirma

Referanseprosjekter - bygg og anlegg

Norske skog, Oxenøen - Oslo
Akustisk rådgivning

Keysersg. 13 og Munchsgt. 4 - Oslo
Borgarting Lagmannsrett, akustisk prosjektering

Keysersgt. 15 - Oslo
Akustisk rådgivning, trafikkstøyberegninger, samt lydisolasjons- og støymålinger

Steinberg skole - Nedre Eiker
Akustisk prosjektering

Ing. Rybergsgt. 108 - Drammen
Akustisk rådgivning i forbindelse med sjenerende støy i verkstedhall

Holmen Fjordhotell - Nesbru
Lydisolasjonsmålinger av skillevegger, samt støymålinger fra tekniske installasjoner, med forslag til støyreduserende tiltak

Åros oppvekstsenter (barneskole og barnehage) - Hurum
Akustisk prosjektering

Rolvsrud Park (ungdomsboliger) - Lørenskog
Akustisk rådgivning

Sørmarka, LO`s kurs og konferansesenter (nytt undervisningsbygg) - Siggerud
Akustisk prosjektering

Østensjøv. 14 - Oslo
Akustisk prosjektering, samt støymålinger

Schwensensgt. 7 - Oslo
Akustisk prosjektering av boligblokk med næringslokale og lydisolasjonsmålinger
(luft- og trinnlyd)

Hausmannsgt. 17 - Oslo
Akustisk prosjektering, samt kontrollmålinger av lydisolasjon og etterklangstid i kontorer, møterom og åpne kontorlandskap

Arnesenga bo- og behandlingssenter - Bærum kommune
Akustisk prosjektering

Reguleringsplan - Melhus kommune
Akustisk prosjektering

Byhaven - Drammen
Lydteknisk prosjektering, nye boliger

Nordraaks gt. 14 - Oslo
Akustisk bistand og forslag til løsninger i forbindelse med etablering av lydstudio

Teleplanhuset Fornebuveien 31 - Lysaker
Akustisk bistand og forslag til løsninger i forbindelse med etablering av åpent kontorlandskap

Døhli sykehjem - Nittedal
Lydteknisk prosjektering, (PRO, KPR, KUT), samt luft- og trinnlydmålinger

Schibsted trykk, Nydalen - Oslo
Akustisk bistand og støymålinger, samt forslag til støyreduserende tiltak for reduksjon av støyen

Skullerud omsorgsboliger - Oslo
Lydteknisk prosjektering (PRO, KPR, KUT)

Runni ungdomsskole- Årnes
Lydteknisk gjennomgang, samt forsalg til akustiske løsninger og lydisolerende tiltak

Østgaard skole - Årnes
Lydteknisk gjennomgang, samt forsalg til akustiske løsninger og lydisolerende tiltak

Rødskog Skole - Drammen
Lydteknisk prosjektering i forbindelse med etablering av nye ventilasjonsaggregater

Fjerdingby barneskole
Akustisk bistand og romakustisk prosjektering

Keysers gt. 7b - Oslo
Luftlydisolasjon og trinnlydmåling

Professor Dahl gt. 8 - Oslo
Vurdering og forslag til lydisolerende tiltak

Thv. Meyers gt. 33b - Oslo
Akustisk vurdering, samt forslag til forbedring av lydisolasjon

Skovveien 49 - Oslo
Luftlydisolasjon og trinnlydmålinger

Betzy Kjeldsbergs vei 11 - Oslo
Vurdering og forslag til støyreduserende tiltak i fellesvaskeri

Kræmmerstien 10 - Larkollen
Trinnlydmålinger for å kontrollere ulike dekkeoppbygginger

Dronningens gt. 3 - Oslo
Akustisk vurdering i kontorbygg

Drammensveien 134 - Oslo
Luftlydisolasjonsmålinger

Thereses gt. 36 - Oslo
Lydteknisk vurdering

Nedre Skøyen vei 18 - Oslo
Støymålinger, samt forslag til tiltak vedrørende støy fra rørsystem

MENY Snarøya
Lydteknisk prosjektering, samt lydisolasjonsmålinger

RIMI, Bankveien 11 - Asker
Akustisk rådgivning, samt støymålinger vedrørend støy fra kjøleanlegg

Lillestrøm Hotell
Lydisolasjonsmålinger

Ny bolig - Ørje
Luftlydisolasjon og trinnlydmålinger

Mattias Skytters vei - Nittedal
Støymåling i forbindelse med klage på støy fra diskotek, samt forslag til støyreduserende tiltak

Sportsveien 17- Kongsberg
Etterklangtidsmålinger, samt forslag til akustiske løsninger i bilverksted

Peder Buchs gt. 5 - Drammen
Luftlydisolasjon og trinnlydmålinger